Аналогичные CLC450AJM5X

 • CLC400AJ
  • Fast Settling, Wideband Low-Gain Monolithic Op Amp
 • CLC400AJ-MLS
  • Fast Settling, Wideband Low-Gain Monolithic Op Amp
 • CLC400AJE
  • Fast Settling, Wideband Low-Gain Monolithic Op Amp
 • CLC400AJE-TR13
  • Fast Settling, Wideband Low-Gain Monolithic Op Amp
 • CLC400AJP
  • Fast Settling, Wideband Low-Gain Monolithic Op Amp
 • CLC400AMC
  • Fast Settling, Wideband Low-Gain Monolithic Op Amp
 • CLC400MDC
  • Fast Settling, Wideband Low-Gain Monolithic Op Amp
 • CLC401AJ
  • Fast Settling Wideband, High-Gain Monolithic Op Amp

CLC450AJM5X Datasheet и спецификация

Производитель : National Semiconductor 

Упаковка : SOT-23 

Pins : 5 

Темп. диапазон : Минимум 0 °C | Макс 0 °C

Размер : 223 KB

Заявка : CLC450 Single Supply, Low-Power, High Output, Current Feedback Amplifier 

CLC450AJM5X Скачать PDF

CLC450AJM5X PDF