Аналогичные CLC400AMC

 • CLC400AJ
  • Fast Settling, Wideband Low-Gain Monolithic Op Amp
 • CLC400AJ-MLS
  • Fast Settling, Wideband Low-Gain Monolithic Op Amp
 • CLC400AJE
  • Fast Settling, Wideband Low-Gain Monolithic Op Amp
 • CLC400AJE-TR13
  • Fast Settling, Wideband Low-Gain Monolithic Op Amp
 • CLC400AJP
  • Fast Settling, Wideband Low-Gain Monolithic Op Amp
 • CLC400AMC
  • Fast Settling, Wideband Low-Gain Monolithic Op Amp
 • CLC400MDC
  • Fast Settling, Wideband Low-Gain Monolithic Op Amp
 • CLC401AJ
  • Fast Settling Wideband, High-Gain Monolithic Op Amp

CLC400AMC Datasheet и спецификация

Производитель : National Semiconductor 

Упаковка :  

Pins : 0 

Темп. диапазон : Минимум 0 °C | Макс 0 °C

Размер : 431 KB

Заявка : Fast Settling, Wideband Low-Gain Monolithic Op Amp 

CLC400AMC Скачать PDF

CLC400AMC PDF