Аналогичные LM4850MWC

 • LM4808M
  • LM4808 Dual 150 mW Headphone Amplifier
 • LM4808MM
  • LM4808 Dual 150 mW Headphone Amplifier
 • LM4809LD
  • LM4809 Dual 105mW Headphone Amplifier with Active-Low Shutdown Mode
 • LM4809LDX
  • LM4809 Dual 105mW Headphone Amplifier with Active-Low Shutdown Mode
 • LM4809MDC
  • LM4809 Dual 105mW Headphone Amplifier with Active-Low Shutdown Mode
 • LM4809MM
  • LM4809 Dual 105mW Headphone Amplifier with Active-Low Shutdown Mode
 • LM4809MM
  • LM4809 Dual 105mW Headphone Amplifier with Active-Low Shutdown Mode
 • LM4809MMX
  • LM4809 Dual 105mW Headphone Amplifier with Active-Low Shutdown Mode

LM4850MWC Datasheet и спецификация

Производитель : National Semiconductor 

Упаковка : Wafer 

Pins : 0 

Темп. диапазон : Минимум -40 °C | Макс 85 °C

Размер : 1126 KB

Заявка : Mono 1.5 W / Stereo 300 mW Power Amplifier 

LM4850MWC Скачать PDF

LM4850MWC PDF