Аналогичные LM4810MAX

 • LM4808M
  • LM4808 Dual 150 mW Headphone Amplifier
 • LM4808MM
  • LM4808 Dual 150 mW Headphone Amplifier
 • LM4809LD
  • LM4809 Dual 105mW Headphone Amplifier with Active-Low Shutdown Mode
 • LM4809LDX
  • LM4809 Dual 105mW Headphone Amplifier with Active-Low Shutdown Mode
 • LM4809MDC
  • LM4809 Dual 105mW Headphone Amplifier with Active-Low Shutdown Mode
 • LM4809MM
  • LM4809 Dual 105mW Headphone Amplifier with Active-Low Shutdown Mode
 • LM4809MM
  • LM4809 Dual 105mW Headphone Amplifier with Active-Low Shutdown Mode
 • LM4809MMX
  • LM4809 Dual 105mW Headphone Amplifier with Active-Low Shutdown Mode

LM4810MAX Datasheet и спецификация

Производитель : National Semiconductor 

Упаковка : SOIC NARROW 

Pins : 8 

Темп. диапазон : Минимум -40 °C | Макс 85 °C

Размер : 1020 KB

Заявка : LM4810 Dual 105mW Headphone Amplifier with Active-High Shutdown Mode 

LM4810MAX Скачать PDF

LM4810MAX PDF