Аналогичные LM4652TA

 • LM4651N
  • LM4651 + LM4652 overtureTM audio power amplifier 170W class D audio power amplifier solution
 • LM4651N
  • LM4651 + LM4652 overtureTM audio power amplifier 170W class D audio power amplifier solution
 • LM4652TA
  • LM4651 + LM4652 overtureTM audio power amplifier 170W class D audio power amplifier solution
 • LM4652TF
  • LM4651 + LM4652 overtureTM audio power amplifier 170W class D audio power amplifier solution
 • LM4652TF
  • LM4651 + LM4652 overtureTM audio power amplifier 170W class D audio power amplifier solution
 • LM4663MT
  • 2.5 W Stereo Class D Audio Power Amplifier

LM4652TA Datasheet и спецификация

Производитель : National Semiconductor 

Упаковка : TA15A 

Pins : 15 

Темп. диапазон : Минимум -40 °C | Макс 85 °C

Размер : 644 KB

Заявка : LM4651 + LM4652 overtureTM audio power amplifier 170W class D audio power amplifier solution 

LM4652TA Скачать PDF

LM4652TA PDF