Аналогичные DD28F032SA-80

  • DD28F032SA-100
    • 32-Mbit(2 Mbit x 16, 4 Mbit x 8) flashfile memory. Access speed 100 ns, Vcc = 5.0 V, 100 pF
  • DD28F032SA-70
    • 32-Mbit(2 Mbit x 16, 4 Mbit x 8) flashfile memory. Access speed 70 ns, Vcc = 5.0 V, 30 pF
  • DD28F032SA-80
    • 32-Mbit(2 Mbit x 16, 4 Mbit x 8) flashfile memory. Access speed 80 ns, Vcc = 5.0 V, 100 pF

DD28F032SA-80 Datasheet и спецификация

Производитель : Intel 

Упаковка : TSOP 

Pins : 56 

Темп. диапазон : Минимум 0 °C | Макс 70 °C

Размер : 1126 KB

Заявка : 32-Mbit(2 Mbit x 16, 4 Mbit x 8) flashfile memory. Access speed 80 ns, Vcc = 5.0 V, 100 pF 

DD28F032SA-80 Скачать PDF